Zoals gebruikelijk is in deze Spanning de agenda van de Algemene Ledenvergadering 2019 opgenomen, alsmede de […]