De Spanning is weer te lezen.

Zoals gebruikelijk is in deze Spanning de agenda van de Algemene Ledenvergadering 2019 opgenomen, alsmede de notulen van de vorige Algemene Ledenvergadering. Natuurlijk ook wat andere artikelen.

Spanning