Vuilruimaktie

Deze actie zal in het voorjaar of het najaar worden georganiseerd. Te denken valt in de maand maart of oktober. De duur van deze actie zal ongeveer 7 uur duren. Gezocht wordt naar mensen die al dan niet in het bezit zijn van een boot en die gewapend met hark het water en waterkanten afspeuren  naar zwerfvuil. Daarnaast willen we graag 2 personen die deze actie mede willen voorbereiden en organiseren. Wil je deel uit maken van het organisatieteam? Graag! Voor de organisatie van deze actie ben je ongeveer 4 uur kwijt.

De actie wordt afgesloten met een presentatie van het gevonden vuil en een gezamenlijke lunch. Als je geen boot ter beschikking hebt geen nood. Er is altijd wel een boot aanwezig waar de bemanning van kan worden uitgebreid.

We zoeken met deze actie de publiciteit. Lokale pers zal worden uitgenodigd en worden geïnformeerd middels een persbericht.

Zo ziet zo’n dag er uit.  (filmpje)

Communicatie.

De vereniging communiceert middels de sociale media (facebook, instagramm, youtube) en onderhoud een website. Daarnaast zullen er tenminste 8 maal per jaar de VisFlitsen (nieuwsbrieven) het leven zien. 1 x per jaar komt het verenigingsblad De Spanning uit. Gezocht wordt  naar vrijwilligers die content kunnen en willen aanleveren, graag bij de samenstelling van berichten hun steentje willen bijdragen, de website willen helpen onderhouden enz.

We werken met:

 • WordPress (website)
 • Mailchimp (nieuwsbrief)
 • Microsoft office (samenstelling berichten)
 • Internet toegang voor Facebook, Youtube en Instagramm
 • Videobewerkingsprogramma Pinnacle Studio.

Ervaring is niet nodig. Wil je graag meewerken? Ik wil je best de kneepjes aanleren.  Op Youtube is veel te vinden over opleiding en dergelijke. Zo heb ik het ook zo een beetje onder de knie gekregen.

Hoeveel tijd wordt er zoals besteed? Dat ligt er natuurlijk aan. Ik vind het nog steeds leuk om te doen en ben daar ongeveer 8 uur per maand aan kwijt. Hoe meer zielen hoe meer vreugd zullen we maar zeggen. Ik ben op zoek naar 2 tot 4 personen die deel willen gaan uitmaken van het communicatieteam.

Vrijwilligers Roofviswedstrijden

Voor de organisatie en verloop van de roofviswedstrijden kunnen we 3 soorten vrijwilligers taken onderscheiden.

 1. Inschrijvingen
 2. Beheer bar van zeilvereniging
 3. Wedstrijden controleur (i.v.m. vangsten meten)

Veelal worden deze vrijwilligers taken intern onder de frequente wedstrijdvissers ingevuld. Maar het kan voorkomen dat een vrijwilliger absent is tijdens een wedstrijd en moeten zijn taken overgedragen worden. Daags voor de wedstrijden heeft meestal iemand van het bestuur contact met de vrijwilligers en de sluiswachter om hun bijdrage voor die wedstrijd te bevestigd te krijgen.

De inschrijvingen gebeuren voor aanvang van de wedstrijden, doorgaans is dat een half uur voor de start van een wedstrijd. Vissers melden hun aanwezigheid en betalen het inschrijfgeld. Als de wedstrijd van start is maakt hij de enveloppen voor de dagprijzen gereed en noteert het rest van de inschrijfgelden voor de penningmeester.

Het beheer van de bar van de zeilvereniging is belangrijke taak, immers weinig vissers kunnen niet zonder een kopje koffie s ‘morgens. Dat is 1 taak van de beheerder van de bar. Hij moet tevens ook het terrein en gebouw toegankelijk maken voor de vissers. Als de vissers s’middags terug zijn willen ze graag een frisje en een biertje. Ook voor deze functie moet er omgegaan kunnen worden met financiële handelingen. Tot op heden wordt deze functie vaak ingevuld door iemand van de zeilvereniging.

De wedstrijdcontroleur meet de vangsten en houdt het gedrag van de vissers in de gaten. Vaak wordt deze functie ingevuld door een ‘drijvende’ visser, kunstaasvisser of snoekvisser, maar is niet noodzakelijk.

Een wedstrijddag. (filmpje)

Visstandbeheer

Iedere hengelsportvereniging is verantwoordelijk voor een goed visstandbeheer. In het verleden was dit beheer heel anders als tegenwoordig. De beheerders waren bijkans biologen en verrichtte ze alle werkzaamheden zelf. Tegenwoordig zijn er organisaties voor de kennis, en zijn de beheerders voor het uitvoeren van de gemaakte plannen. Een vereniging heeft normaliter een Visstand Beheercommissie (VBC) om de visstand  te beheren, plannen te maken, de gemeentelijke politiek te bewerken en natuurlijk het uitvoeren van de plannen en te monitoren op voortgang. Helaas is er alleen een Bestuurslid (voorzitter) die dit in portefeuille heeft.

Met wie hebben we dan te maken:

 • Sportvisserij Nederland als overkoepelende organisatie tav nationale richtlijnen, beinvloeding politiek en wetgeving.
 • Sportvisserij Midwest Nederland voor de regionale belangen. Ondersteuning bij het maken van Beheerplannen en ondersteuning bij het realiseren hiervan.
 • Hoogheemraadschap verantwoordelijk voor het beheer van heldere wateren en verhuurder van een aantal viswateren. Beslissingen over vis bezetting moe per definitie goedgekeurd worden door het Hoogheemraadschap en de verhuurder indien de gemeente verhuurder is en niet het Hoogheemraadschap.
 • Beroepsvisser die hun eigen plannen trekken en niets met de sportvisserij te maken wil hebben.

Zoals je kunt lezen zijn er veel betrokkenen en vergt dat de nodige inspanning om plannen te maken en realiseren. Als vereniging hebben we nu een concept Beheerplan viswateren in samenwerking met Sportvisserij Midwest opgesteld. In dit plan zijn de Vijvers en de Breek als hoogste prioriteit aangewezen. Naast een aantal aanpassingen moet er nog een plan van aanpak gemaakt worden waarna de politiek bewerkt kan worden.

We zoeken vrijwilligers die de voorzitter wil ondersteunen of het visstandbeheer wil trekken. Heb je affiniteit met Visstandbeheer, of heb je een goed netwerk, of politieke kwaliteiten die je wil inzetten of gewoon omdat je het gewoon leuk vindt om te helpen, meld je dan aan als vrijwilliger. In een gesprekje kunnen we met elkaar overleggen wat je zou willen doen.

Inventarisatie van de visstand.(diashow)

Karper

In ons water zit best wel wat karper, ook hele grote. Daarom willen we het karpervissen meer promoten en misschien ook wat karper uitzettingen doen. Bij de organisatie van promotionele activiteiten (zoals het voorbereiden van uitzettingen, het organiseren van een  karperwedstrijd, meehelpen tijdens thema-avonden etc) hebben wij jullie hulp nodig.

Hoe meer vrijwilligers we hebben des te meer kunnen we organiseren. En daarbij is het altijd gezelligheid troef!

Uitzetten van Spiegels. (filmpje)

Jeugd

Gezocht Viscoach,

Een hengelsport vereniging kan niet zonder nieuwe leden. Om de sport te promoten geven wij al jaren lang jeugdviswedstrijden en zijn wij actief bij de Club Promotie dag wat georganiseerd wordt voor de kinderen op school. Echter zijn wij als vereniging ook begonnen met het geven van vislessen. Op drie dagen word er in anderhalf uur de kinderen geleerd om te gaan met het materiaal, de vis en natuurlijk de sport zelf.

De cursus is voor kleine groepen tot ongeveer 10 kinderen en gebeurt in een vertrouwde omgeving. Om deze cursus te mogen geven heeft onze bestuurslid Jeugd de cursus Viscoach afgerond. Wij zijn opzoek naar nog een viscoach om ons als bestuur te ondersteunen tijdens deze cursus. Je leert in deze cursus hoe kinderen duidelijk te instrueren, wat wel of niet te doen en hoe je kinderen enthousiast kunt maken voor deze mooie sport. Na het behalen van het officiële examen mag je jezelf Viscoach noemen en kunnen wij als vereniging nog meer kinderen kennis laten maken met deze mooie sport. Heb je interesse geef je op.

 

Geverifieerd door MonsterInsights