De wedstrijd die gepland stond in de Sport- en Feestweek van Landsmeer heeft door (gevaarlijke)weersomstandigheden geen doorgang gevonden. 8 kanjers waren ondanks de hevige regen toch naar Het Dorpshuis gekomen. Voor hen jammer dat deze wedstrijd werd afgelast.

 

Op 1 mei 2019 heeft de open jeugdwedstrijd in Landsmeer plaats gevonden. 12 kinderen streden om de eer. Ondanks het feit dat er gevoerd was, viel de vangst tegen. Er werd gedurende de 2 uur dat er gevist werd geen enkele vis boven water gehaald. Een aantal kinderen hadden wel beet maar ………

De prijzen werden beschikbaar gesteld door

 Web Analytics