De gebiedscontroleur, tevens BOA,  probeert zo veel mogelijk overlast langs de waterkant tegen te gaan. De sportvissers bewust  maken van de regels langs de waterkant en gevolgen van hun acties behoort tot zijn taak. In voorkomende gevallen is hij bevoegd verbaliserend op te treden. In  samenwerking met andere (opsporing-) instanties probeert hij de stroperij tegen te gaan.

U kunt hem altijd bereiken via info@controlesportvisserijlandsmeer.nl of bij urgente meldingen op zijn diensttelefoonnummer 06-82666560Web Analytics