De vergadering is dit jaar door de coronapandemie niet doorgegaan. Digitaal was geen optie.  We hopen dat het dit jaar 2022 wel doorgang kan gaan vinden.

De agenda en notulen worden digitaal , middels de nieuwsbrief VisFlits De Spanning, aan de leden toegestuurd.