De vergadering zal worden gehouden op 9 mei 2023 en aanvangen om 20:00 uur. U bent vanaf 19:30 uur van harte welkom in het Wapen van Landsmeer, Calkoenstraat 27.

concept Agenda:

 1. Opening en vaststelling agenda 2023
 2. Mededelingen

Vuilruimaktie najaar

materiaalmanager

 1. Verslag vorige vergadering
 2. Ingekomen stukken
 3. Voorstellen bestuur.
 4. Voorstellen leden. Leden kunnen tot een kwartier voor de aanvang van de vergadering voorstellen indienen. Voorstellen dien door tenminste drie leden te zijn ondertekend en ondersteund. 
 5. Pauze
 6. Jaarverslag
 7. Jaarrekening en verslag kascontrole
 8. Bestuursverkiezing. Aftredend en herkiesbaar:  Van Zanen, R. Balfoort en P. Balfoort
 9. Rondvraag
 10. Sluiting.