Het bestuur bestaat uit zeven leden.

Voorzitter: Carcia Voorhamm
Penningmeester : Henk van Zanen
Secretaris: Peter Balfoort

Leden:  Cees Smit,  Michiel Slik en René Balfoort

Het bestuur kent 1 vacature.

De taken zijn verdeeld..
• Roofviswedstrijden: Henk van Zanen en commissielid Jacob Arends
• Karperzaken:  Peter Balfoort en René Balfoort
• Jeugd: Michiel Slik
• Visstandbeheer: Carcia Voorhamm en Michiel Slik
• Ledenadministratie: Henk van Zanen
• Communicatie: Cees Smit

Ledenadministratie.

Sinds de oprichting van de vereniging werd de ledenadministratie en de verzending van de vispas uitgevoerd door de penningmeester en een aantal vrijwilligers van de vereniging. Nu het aantal leden sinds die tijd sterk is toegenomen was de verwerking van de gegevens (verhuizingen, aanmeldingen, vispassen, facturen verzenden, ect) een bijna dagelijkse werkzaamheid. Er ging veel tijd in zitten.  De ledenadministratie is overgenomen door Sportvisserij Nederland. Dat houdt in dat, al die werkzaamheden nu door hen wordt verzorgd. In voorkomende gevallen dient dan ook met Sportvisserij Nederland contact te worden opgenomen. Natuurlijk kan dat ook via de vereniging. Gewoon even een mail verzenden naar ledenadministratie HSVWeb Analytics