Bestuur

Het bestuur bestaat uit zeven leden.

Voorzitter: Carcia Voorhamm
Penningmeester : Henk van Zanen
Secretaris: Peter Balfoort

Leden:  Cees Smit,  Michiel Slik en René Balfoort

Het bestuur kent 1 vacature.

De taken zijn verdeeld..
• Roofviswedstrijden: Jacob Arends en Henk van Zanen
• Karperzaken:  Peter Balfoort en René Balfoort
• Jeugd: Michiel Slik
• Visstandbeheer: Carcia Voorhamm en Michiel Slik
• Ledenadministratie: Henk van Zanen
• Communicatie: Cees Smit

Ledenadministratie.

Sinds de oprichting van de vereniging wordt de ledenadministratie en de verzorging van de vispas uitgevoerd door de vereniging. Nu het aantal leden sinds die tijd sterk is toegenomen is de verwerking van de gegevens (verhuizingen, aanmeldingen, vispassen, facturen verzenden, ect) een bijna dagelijkse werkzaamheid. Er gaat veel tijd in zitten. Daar is dus al jarenlang veel vrijwilligerswerk in gaan zitten. Dat is vanaf heden verleden tijd geworden. De ledenadministratie wordt overgenomen door Sportvisserij Nederland. Dat houdt in dat, bijvoorbeeld de vispas door die organisatie wordt verzonden, de facturen door hen worden verzorgd. Kortom alle werkzaamheden zijn nu “uitbesteed”. In voorkomende gevallen dient dan ook met Sportvisserij Nederland contact te worden opgenomen. Natuurlijk kan dat ook via de vereniging. Gewoon even een mail verzenden naar info@hsv-landsmeer-denilp.nlWeb Analytics