Karper

Nog even het nachtvissen

Zoals u wellicht weet is het nachtvissen op de Breek niet altijd toegestaan. Vooral karpervissers gebruiken nog wel eens een tentje wat, ingevolge de verordeningen, als een kampeermiddel wordt beschouwd. En daarmee mag je in de gemeente niet de nacht doorkomen. Met de gemeente is nu overeengekomen dat de gemeente niet zal handhaven als er ten behoeve van het
nachtvissen een tent geplaatst is en deze tent niet zichtbaar is voor omwonenden en er geen klachten worden ontvangen.

Het vissen met een zogenaamde visparaplu of open brolly ter bescherming van wind en regen is wel toegestaan.

Karperwedstrijd

Het nachtvissen met een tentje is in goed overleg met de gemeente en het recreatieschap het Twiske geregeld. De benodigde vergunningen zijn verstrekt.  We zijn nu bezig met de voorbereidingen. De wedstrijd wordt in het weekend van 25 op 27 oktober 2019 gehouden. Er is plaats voor een koppel of 15 . Inschrijven voor deze wedstrijd is vanaf nu mogelijk. Zie de pagina KoppelKarperWedstrijd.

Het strijdtoneel.