Nog even het nachtvissen

Zoals u wellicht weet is het nachtvissen op de Breek niet altijd toegestaan. Vooral karpervissers gebruiken nog wel eens een tentje dat, ingevolge de verordeningen, als een kampeermiddel wordt beschouwd. En daarmee mag je in de gemeente niet de nacht doorbrengen. Er  is overeengekomen dat door of vanwege de gemeente niet zal worden gehandhaafd. Wel dient rekening te worden gehouden met omwonenden. Tijdens het nachtvissen mag de tent niet zichtbaar voor omwonenden worden geplaatst en mogen er  geen klachten worden ontvangen.

Het vissen met een zogenaamde visparaplu of open brolly ter bescherming van wind en regen is wel toegestaan.

 Web Analytics