De opzegging dient 3 maanden voordat het nieuwe jaar ingaat schriftelijk te geschieden. Dus uiterlijk op 30 september van het lopende jaar. De schriftelijke opzeggingen vermelden naam en adresgegevens alsmede het lidmaatschapsnummer.

U kunt u uw lidmaatschap op te zeggen op de website van Sportvisserij Nederland. Dit is de snelste wijze om op te zeggen.  Mijnsportvisserij

Indien u geen account bij Sportvisserij Nederland heeft kunnen de schriftelijke opzeggingen worden gedaan aan de ledenadministratie.

Adres: Sportvisserij Nederland, Leyenseweg 115, 3721BC  Bilthoven

U kunt ook onderstaand formulier invullen

OPZEGFORMULIER

 

 Web Analytics