Opzeggen

De opzegging dient 3 maanden voordat het nieuwe jaar ingaat schriftelijk te geschieden. Dus uiterlijk op 30 september van het lopende jaar. De schriftelijke opzeggingen vermelden naam en adresgegevens alsmede het lidmaatschapsnummer.

U dient u uw lidmaatschap op te zeggen op de website van Sportvisserij Nederland.  Mijnsportvisserij

De schriftelijke opzeggingen worden gedaan aan de ledenadministratie. Sportvisserij Nederland, Leyenseweg 115, 3721BC  Bilthoven