Binnen de rode lijnen ligt ons viswater. Voor alle zekerheid dient wel de app Visplanner of de lijst van viswateren te worden geraadpleegd. 

De Hengelsportvereniging Landsmeer-Den Ilp heeft als doelstelling een gezonde visstand te verkrijgen en behouden, waarbij zowel de bevisbaarheid als bereikbaarheid van het viswater van groot belang zijn. Extra aandacht wil de HSV besteden aan de jongeren, door het geven van viscursussen en begeleid vissen door onder andere wedstrijden te organiseren voor de jeugd. Daarnaast organiseren we wedstrijden voor ouderen en minder validen.

We besteden ook aandacht aan de actie Vang5, Loodvrij Vissen, Vissenwelzijn en Samen Vissen met bewoners van het verzorgingshuis. 

Hiermee willen we een brede maatschappelijke functie invullen.

We hebben 1600 leden. Wordt ook lid van deze gezellige Hengelsportvereniging en meld je aan om ook lid te worden.


Denk aan onze natuur en doe ook mee met loodvrij vissen.

https://www.sportvisserijmidwestnederland.nl/dossiers/sportvissserij-loodvrij/

Geverifieerd door MonsterInsights