Omdat de statuten worden gewijzigd werd dit tijdens de reguliere Algemene Ledenvergadering geagendeerd. Om deze beslissing door de notaris te kunnen laten bekrachtigen diende 2/3 van het aantal leden aanwezig te zijn. Dat werd op 7 mei jl. dus bij lange na niet gehaald. De statuten schrijven daarom voor om binnen 7 weken weer een Algemene Ledenvergadering uit te schrijven met als enige agendapunt de nieuwe statuten. Pas als dan meer dan de helft van het aantal leden (aantal niet voorgeschreven) voor stemt kunnen de statuten gewijzigd en bekrachtigd door de notaris worden. Daarom wordt op 13 juni 2024 een Extra Algemene Ledenvergadering gehouden in het dorpshuis Het Wapen van Landsmeer. De vergadering vangt aan om 19:30 uur. Adres Calkoenstraat 27 te Landsmeer. Mocht je de nieuwe statuten in willen zien kan dat door een mail te sturen naar de secretaris van de vereniging met het verzoek tot toezending. info@hsv-landsmeer-denilp.nl.

 

Categories:

Tags:

Comments are closed

Geverifieerd door MonsterInsights