Geen categorie

Snoek- en Snoekbaarscompetitie stilgelegd

In verband met het verscherpte overheidsbeleid om de coronacrisis te lijf te gaan zijn ook de maatregelen in de sportvisserij aangepast. Zo mogen er onder andere geen wedstrijden meer worden georganiseerd. Zie voor verdere bijzonderheden deze site . Sportvisserij MidWestNederland.