KoppelKarperWedstrijd

In het weekend van 25, 26 en 27 oktober 2019 zal deze wedstrijd worden gehouden. De benodigde vergunningen zijn verleend. Inschrijven dient te geschieden via het inschrijfformulier. Dit formulier zal de komende week worden gepubliceerd. Nadere bijzonderheden over het begin en einde van de wedstrijd alsmede de gedragsregels worden later bekend gemaakt.