Karper

Nog even het nachtvissen

Zoals u wellicht weet is het nachtvissen op de Breek niet altijd toegestaan. Vooral karpervissers gebruiken nog wel eens een tentje wat, ingevolge de verordeningen, als een kampeermiddel wordt beschouwd. En daarmee mag je in de gemeente niet de nacht doorkomen. Met de gemeente is nu overeengekomen dat de gemeente niet zal handhaven als er ten behoeve van het
nachtvissen een tent geplaatst is en deze tent niet zichtbaar is voor omwonenden en er geen klachten worden ontvangen.

Het vissen met een zogenaamde visparaplu of open brolly ter bescherming van wind en regen is wel toegestaan.

Karperwedstrijd

Nu het nachtvissen met een tentje in goed overleg met de gemeente is geregeld staat ook de karperwedstrijd weer op de agenda. We zijn nu bezig met de voorbereidingen en wij zijn van plan om de wedstrijd in een weekend in oktober te houden. Dus Er is plaats voor een koppel of 15 dus houd de berichten in de gaten.

Met vriendelijke groet,
Peter