Opzeggen als lid van de vereniging geschiedt schriftelijk.

 

De opzegging dient te geschieden 3 maanden voordat het nieuwe jaar ingaat. Dus uiterlijk op 30 september van het lopende jaar.

De schriftelijke opzeggingen worden gedaan aan de ledenadministratie van onze vereniging.

 

Dhr. Van Zanen,

Oude Werf 7

1486 MD West–Graftdijk

 

Eventuele opzeggingen per e-mail dienen uitsluitend te geschieden op het volgende

e-mailadres:  

 

Ledenadministratie@hsv-landsmeer-denilp.nl