Bestuur

Het bestuur bestaat uit zeven leden.

Momenteel hebben we 1 vacature.

Voorzitter: Carcia Voorhamm
Penningmeester : Henk van Zanen
Secretaris: Peter Balfoort

Leden: Jacob Arends, Cees Smit,  Michiel Slik

Onderling zijn de taken verdeeld.
• Roofviswedstrijden: Jacob Arends en Henk van Zanen
• Karperzaken:  Peter Balfoort
• Jeugd: Michiel Slik
• Visstandbeheer: Carcia Voorhamm en Michiel Slik
• Ledenadministratie: Henk van Zanen
• Communcatie: Cees Smit